Amb un augment en matriculacions de gairebé el 25% entre el 2020 i el 2021, els vehicles de rènting no han deixat de guanyar pes al mercat.

Una alternativa, a més, anàloga a la sostenibilitat, ja que la flota propulsada per energies alternatives va ocupar aquest any el 31% de les matriculacions. Davant d’aquestes dades de l’Associació Espanyola de Renting de Vehicles (AER), l’apogeu d’un sector que mira cap al futur.

El futur és el rènting

El renting o lloguer, en moltes de les formes, s’ha convertit en la primera opció del consumidor contemporani, des de maquinària industrial i equips electrònics fins a vivendes i vehicles. De fet, en aquest darrer punt, es van matricular un total de 260.834 vehicles de renting el 2021, segons l’Associació Espanyola de Renting de Vehicles (AER), i van presentar un augment de gairebé el 25% respecte a l’any 2020.

Amb vehicles de renting per a tot tipus de clients, les dades asseguren com els seus usuaris estan contractant en els últims mesos molts més cotxes amb sistemes de propulsió diferents dels convencionals . Avantatge que permet al conductor estalviar una mica més en les despeses en poder escollir entre opcions de menor consum.

Per què augmenta el renting de vehicles?

La resposta a l’auge d’aquest servei no és altra que la seva assequibilitat més gran. Això és degut al fet que, juntament amb el pagament mensual, s’inclouen en el preu el manteniment i altres necessitats bàsiques per a un vehicle, fins i tot es pot canviar de model en acabar el contracte. Això, en comparació amb les revisions i la resta que necessita un cotxe propi, surt més a compte que un vehicle convencional al cap d’un temps.

Així mateix, hi ha a la naturalesa del sector un clar component de sostenibilitat. I és que, aclarint per endavant que el lloguer d’un automòbil causa un impacte menor que la seva fabricació, els vehicles de renting generen menys emissions i consum que la resta de vehicles del mercat, segons AER. Produint 125,64 g de CO2/km, gairebé un 3% menys que els 129,14 g que genera de mitjana un vehicle convencional.

A més, els vehicles de renting han aconseguit també un reforçament de la seva seguretat molt competent. I és que, segons l’associació i gràcies a la major freqüència en les revisions que requereix un d’aquests vehicles per ser lliurat a un nou usuari, el 75,9% ha rebut 5 estrelles als tests de seguretat europeus o Euro NCAP. Amb un alt percentatge de seguretat per a adults (90%), nens (83%) i vianants (71%).

El renting promou el consum sostenible

Tornant al sector en matèria de sostenibilitat, la capacitat d’accedir a un vehicle més sostenible gràcies al renting, en comptes d’invertir directament en la seva adquisició, recondueix la tendència dels conductors. Segons AER, a data d’agost del 2022, entre els vehicles de renting matriculats el 31,5% eren propulsats per energies alternatives, així com gairebé el 9% eren elèctrics. I el percentatge anirà en augment.

Mirant enrere, a l’agost del 2021 aquesta categoria de vehicles de renting només representava el 26% del total. I avui dia, amb un consum mitjà de 5,04L per cada 100km davant dels 5,26L de la resta de vehicles de mercat, el renting apareix no només com una alternativa assequible a la propietat, sinó com una porta hàbil cap a un futur més sostenible. Però què és el que vertebra els seus trets més econòmics?

És el renting un estalvi real?

La percepció popular sobre el renting és rica en tota mena d’impressions. I, sobre el preu, es sol polaritzar entre allò just i allò excessiu. La realitat, però, és que els preus del renting són molt competitius i, com és evident, depenen sobretot del tipus de vehicle escollit. I fins i tot també del conductor, ja que hi ha ofertes diferents per a particulars i autònoms segons les seves diferents necessitats.

Però, potser, el més interessant del renting és tot el que inclou el preu, ja de per si sense entrada i amb impostos inclosos. A més del manteniment i les revisions abans esmentades, el contracte de renting de vehicles afegeix al preu una assegurança a tot risc i fins i tot assistència a la carretera. Un estalvi real que completa una opció automobilística innovadora, eficient i sostenible per a qualsevol usuari.

Autor: Sergi Garcia per a Motorpoint.com